Coaching & Toezicht

In de adviespraktijk werk ik ook -op maat- als coach voor ondernemers uit familiebedrijven en managers | bestuurders uit de financiële sector. Dit kan een inhoudelijk advies betekenen als mentor of een inzet als begeleider van intervisiegesprekken. Bij mentoring staat vooral de inhoudelijke expertise centraal, terwijl bij coaching en counseling het delen van reflecties en persoonlijke inzichten aan de orde komen, die dan de voortgang en het persoonlijk bewegen kunnen stimuleren.

Het werk als toezichthouder in een Raad van Toezicht of in een Raad van Commissarissen orden ik ook in dit domein en is een recente activiteit, die nu ook bijdraagt aan de eerder genoemde persoonlijke ontwikkeling. Februari 2018 de Governance opleiding voor Toezichthouders en Commissarissen bij de Wagner Group afgerond. Het was vervolgens ook een opstap tot verdere professionalisering en CBM (Certified Board Member) Governance certificering per juni 2018.