Organisatie advies

Het gaat dus zeker niet vanzelf. Het gaat wel om voldoende impact bewerkstellingen. Vaak maken mensen het verschil en ook bij zelforganisatie en zelfsturing blijft leiding geven cruciaal. Dus geen forse rapportages, wel concrete stappen vooruit en op weg naar een vernieuwd punt verderop.

Evert van Beek was tot 2021 CMC lid van de Orde van organisatieadviseurs . Het CMC predikaat is voor velen een internationale erkenning van beoogde expertise en draagt bij aan een gedegen positionering van het vakmanschap.