Management Consulting

Een op resultaten gerichte aanpak start met het verkennen en uiteindelijk benoemen van een opdracht en beoogde doelen. Zij vormen het kader voor een helder wederzijds commitment en dit blijkt in de praktijk een belangrijk kader voor de feitelijke uitkomst.

In interimopdrachten binnen de financiële dienstverlening veel werkervaring in consulting mee gekregen.