Interim-Management

Een op resultaat gerichte aanpak start met het helder benoemen van de concrete opdracht en beoogde finale doelstellingen. Zij vormen het kader voor een helder wederzijds commitment en dit blijkt in de praktijk het belangrijkste kader voor de feitelijke uitkomst. Human Equity werkt regelmatig onder eigen label en voert ook opdrachten uit voor intermediairs.

In 2008 is het predikaat Register Manager toegekend aan Evert van Beek voor zijn professioneel handelen als interim manager. In 2016 heeft een reguliere verlenging plaats gevonden en het predikaat is aangepast naar Registered and Qualified Interim Manager (RQIM).

Per 1 januari 2019 ben ik, na 10 jaar contributiebetaling, gestopt met de inschrijving in dit register.