Management Consulting

Een op resultaten gerichte aanpak start met het verkennen en uiteindelijk benoemen van een opdracht en beoogde doelen. Zij vormen het kader voor een helder wederzijds commitment en dit blijkt in de praktijk een belangrijk kader voor de feitelijke uitkomst.

Met de diverse interimopdrachten binnen de financiƫle dienstverlening is de afgelopen 25 jaar veel werkervaring opgebouwd.